Ohlásenie o vzniku odpadu - INFO

Termín podania Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za uplynulý rok je do 28. februára nasledujúceho roku.
Po vyhodnotení povinnosti podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktorej podkladom je správne vedená evidencia, Vám spoločnosť MG Odpady, s.r.o. pošle aj s inštrukciami akým spôsobom je možné ohlásenie podať.
Na povinnosť podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním budete včas upozornený.