Výrobca obalov

  • je osoba, ten kto balí výrobky do obalov v SR, dovozca výrobkov balených v obaloch, dovozca prázdnych obalov určených priamo alebo prostredníctvom ďalších dodávateľov do distribučnej siete.
  • Je osoba, pre ktorú sa tovar balí alebo plní